پو آرو در هانتر بری

پو آرو در هانتر بری

نویسنده
مترجم مجید میرزا محمدی
تعداد صفحه 302
زبان فارسی
حجم فایل 2.4 MB
نوع فایل pdf

این کتاب با عنوان سرو غمگین ترجمه شده است.
الینور کارلایل نامه ای از شخصی ناشناس دریافت می کند که طبق آن عمه اش فریفته پرستار جوانش ماری جرارد شده است او این موضوع را با نامزدش رادی مطرح می کند و تصمیم میگیرند به هانتریری بروند اما در آنجا….

Download