ضرب المثل 14

ضرب المثل 14

تعداد صفحه 3
زبان فارسی
حجم فایل 65.1 KB
نوع فایل pdf

این کتاب در مورد ضرب المثل ( از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد ) توضیح می دهد .

Download