Joomla! Mobile Development

Joomla! Mobile Development

ناشر Packt Publishing
نویسنده
تعداد صفحه 270
سال 2012
زبان انگلیسی
شابک 9781849517089
حجم فایل 15.3 MB
نوع فایل pdf

Create a feature-rich site that's easy to expand, customize, and maintain for mobile devices. Design clear and easy navigation using menus, submenus, and text hyperlinks. Plan and implement advanced configurations for modules. Organize your site content in different tabs, articles, and slideshows and improve its search capability with AJAX searching. Make full use of templates to get your site to look just right, tweak the CSS, and customize templates using your own logo, fonts, and colors. Create and specify mobile stylesheets for your Joomla website in order to style your Joomla website more effectively for mobile users. Extend Joomla's capabilities by finding and utilizing must-have extensions that perfectly meet your needs. Modify extension functionality to suit your needs.

Download