خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی

خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی

نویسنده
تعداد صفحه 142
سال 1378
زبان فارسی
حجم فایل 956.7 KB
نوع فایل pdf

مقدمه تصحیح : محمد عزیزی

کتاب حاوی زندگینامه شهید رضا نورمحمدی یکی از سرداران و فرماندهان جبهههای جنگ ایران و عراق است. این مجموعه با استفاده از یادداشت‏های شهید بر روی سررسیدی مربوط به سال‏های 1357 تا 1363 تهیه شده است. شجاعت و پایمردی، حس مسئولیت و حسن اجرای وظایف از مهم‏ترین مشخصههای شهید نورمحمدی بوده که در این نوشتار بر آن تاکید شده است.

Download