تاریخچه فوتبال ایران

تاریخچه فوتبال ایران

تعداد صفحه 45
زبان فارسی
حجم فایل 1.3 MB
نوع فایل pdf

1 تاریخچه ی فوتبال در ایران
2 تیم ملی ایران از ابتدا تا سال 1326
3 تاریخچه ی فوتبال
4 تیم ملی فوتبال ایران
5 جام جهانی 1978 آرژانتین
6 جام جهانی 2002 کره و آرژانتین
7 جام جهانی 2006 آلمان
8 دوره پایانی
9 جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی
10 تاریخچه ی فوتبال جهان
11 آغاز تحول
12 استقلال
13 تاریخچه ی پرسپولیس

Download