ماجرای عمارت ویستریا

ماجرای عمارت ویستریا

نویسنده
مترجم ر _ ناصری
تعداد صفحه 28
زبان فارسی
حجم فایل 592.2 KB
نوع فایل pdf

ماجرای عمارت ویستریا داستانی است کوتاه نوشته شده توسط سر آرتور کانن دویل نویسنده و پزشک اسکاتلندی و خالق شخصیت شرلوک هلمز.
این داستان اولین بار در شماره های سپتامبر و اکتبر 1908 مجله استرند بصورت پاورقی چاپ شد و بعدها همراه با هفت داستان دیگر در مجموعه داستانی بنام آخرین تعظیم او بصورت یک مجموعه داستان منتشر شد.
ماجرای جنایتی است که در نهایت با کشوری خیالی بنام « سن پدرو » در آمریکای مرکزی مرتبط می شود و از معدود داستانهای شرلوک هلمز است که کارآگاه اسکاتلندیارد (بازرس باینز) با همکاری و ایفای نقش هوشمندانه در حل مسئله تحسین هلمز را برمی انگیزد.
تصاویر گنجانده شده در متن، مربوط به اصل داستانها در مجله استرند هستند که توسط آرتور توئیدل نقاشی شده اند.

Download