فرانکنشتاین

فرانکنشتاین

نویسنده
مترجم کاظم فیروزمند
تعداد صفحه 162
زبان فارسی
حجم فایل 8.0 MB
نوع فایل pdf

فرانکنشتاین دانشمند جوان و جاه طلبی است که با استفاده از کنار هم قرار دادن تکه‌های بدن مردگان و اعمال نیروی الکتریکی جانوری زنده به شکل یک انسان و با ابعادی اندکی بزرگ‌تر از یک انسان معمولی می‌سازد. موجودی با صورتی مخوف و ترسناک که بر همه جای بدنش رد بخیه‌های ناشی از دوختن به چشم می‌خورد. این موجود تا بدان حد وحشتناک است که همگان، حتی خالقش از دست شرارت‌های او فرار می‌کنند. هیولایی که که خالقش نیز نمی‌تواند آن را کنترل کند و خود مقهور آن می‌شود.

کتاب 162 صفحه الکتریکی می باشد که برخی صفحات حاوی 2 صفحه از کتاب اصلی می باشد در نتیجه 326 صفحه از کتاب اصلی می باشد

Download