مردم شناسی سیستان

مردم شناسی سیستان

نویسنده
تعداد صفحه 273
زبان فارسی
حجم فایل 4.2 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

محمداعظم سیستانی از چهره های فرهنگی برجسته افغانستان می باشد. از وی به دلیل جایگیری در ردیف جامعه شناسان بزرگ افغانستان، با عنوان کاندیدای اکادمیسین محمداعظم سیستانی نیز یاد می شود. سیستانی در فاصله سالهای ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۱ میلادی، ریاست مرکز تحقیقات علوم اجتماعی در آکادمی علوم افغانستان را بر عهده داشت.از جمله تألیفات برجسته سیستانی می توان به مالکیت ارضی و جنبشهای دهقانی در خراسان قرون وسطی؛ سیست...

کشف‌المحجوب

کشف‌المحجوب

نویسنده
تعداد صفحه 687
زبان فارسی
حجم فایل 39.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

کشف‌المحجوب، که می‌توان آن را از منابع بسیار معتبر در مورد عرفان و تصوف به شمار آورد. این کتاب بنا بر درخواست ابوسعید هجویری برای پاسخ به پرسش‌هایش نگاشته شد.

سبک شناسی هنری

سبک شناسی هنری

نویسنده
تعداد صفحه 149
زبان فارسی
حجم فایل 1.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
جاذبه های گردشگری لرستان

جاذبه های گردشگری لرستان

نویسنده
تعداد صفحه 44
زبان فارسی
حجم فایل 1.1 MB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب
انواع سنگ های ماه های تولد

انواع سنگ های ماه های تولد

نویسنده
تعداد صفحه 113
زبان فارسی
حجم فایل 160.6 KB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب
کیهان شناسی

کیهان شناسی

تعداد صفحه 217
زبان فارسی
حجم فایل 200.3 KB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب
کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت شانزدهم)

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت شانزدهم)

نویسنده
زبان فارسی
حجم فایل 5.2 MB
نوع فایل mp3
دانلود   و   ادامه مطلب

تکنولوژی فکر یک سیستم جدید برنامه ریزی در ضمیر ناخودآگاه انسان است که از طریق آن تحولی عظیم در نظام فکر، شخصیت، باورها و روحیه ی یک انسان ایجاد می شود. این تکنولوژی جدید که اخیرا توسط دکتر علیرضا آزمندیان، بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران ارائه شده و تدریس می شود، اثرات شگفت انگیزی در کیفیت زندگی شما می گذارد و شما با خلق اندیشه های زیبا در دنیایی از امید و اعتماد به نفس، زیباترین شخصیت را ازخود می...

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت پانزدهم)

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت پانزدهم)

نویسنده
زبان فارسی
حجم فایل 5.2 MB
نوع فایل mp3
دانلود   و   ادامه مطلب

تکنولوژی فکر یک سیستم جدید برنامه ریزی در ضمیر ناخودآگاه انسان است که از طریق آن تحولی عظیم در نظام فکر، شخصیت، باورها و روحیه ی یک انسان ایجاد می شود. این تکنولوژی جدید که اخیرا توسط دکتر علیرضا آزمندیان، بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران ارائه شده و تدریس می شود، اثرات شگفت انگیزی در کیفیت زندگی شما می گذارد و شما با خلق اندیشه های زیبا در دنیایی از امید و اعتماد به نفس، زیباترین شخصیت را ازخود می...

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت چهاردهم)

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت چهاردهم)

نویسنده
زبان فارسی
حجم فایل 5.2 MB
نوع فایل mp3
دانلود   و   ادامه مطلب

تکنولوژی فکر یک سیستم جدید برنامه ریزی در ضمیر ناخودآگاه انسان است که از طریق آن تحولی عظیم در نظام فکر، شخصیت، باورها و روحیه ی یک انسان ایجاد می شود. این تکنولوژی جدید که اخیرا توسط دکتر علیرضا آزمندیان، بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران ارائه شده و تدریس می شود، اثرات شگفت انگیزی در کیفیت زندگی شما می گذارد و شما با خلق اندیشه های زیبا در دنیایی از امید و اعتماد به نفس، زیباترین شخصیت را ازخود می...

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت سیزدهم)

کتاب صوتی تکنولوژی فکر (قسمت سیزدهم)

نویسنده
زبان فارسی
حجم فایل 5.3 MB
نوع فایل mp3
دانلود   و   ادامه مطلب

تکنولوژی فکر یک سیستم جدید برنامه ریزی در ضمیر ناخودآگاه انسان است که از طریق آن تحولی عظیم در نظام فکر، شخصیت، باورها و روحیه ی یک انسان ایجاد می شود. این تکنولوژی جدید که اخیرا توسط دکتر علیرضا آزمندیان، بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران ارائه شده و تدریس می شود، اثرات شگفت انگیزی در کیفیت زندگی شما می گذارد و شما با خلق اندیشه های زیبا در دنیایی از امید و اعتماد به نفس، زیباترین شخصیت را ازخود می...