هک موبایل و کنترل خط و سوزاندن گوشی قربانی

هک موبایل و کنترل خط و سوزاندن گوشی قربانی

Pages 1
Language Farsi
File size 41.2 KB
File format pdf
Download & Read more
دانش ایران (آمارهای مقایسه ای)

دانش ایران (آمارهای مقایسه ای)

Author
Pages 95
Year 1383
Language Farsi
File size 658.3 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل ششم : آمارهای مقایسه ای

دانش ایران (خلاصه)

دانش ایران (خلاصه)

Author
Pages 5
Year 1383
Language Farsi
File size 129.1 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل هفتم : خلاصه

دانش ایران (نقش دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی)

دانش ایران (نقش دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی)

Author
Pages 112
Year 1383
Language Farsi
File size 2.0 MB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل پنجم : نقش دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی

دانش ایران (مقایسه شاخص های پایه و تولید علمی)

دانش ایران (مقایسه شاخص های پایه و تولید علمی)

Author
Pages 17
Year 1383
Language Farsi
File size 348.0 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل چهارم : مقایسه شاخص های پایه و تولید علمی

دانش ایران (مشارکت علمی ایران در جهان)

دانش ایران (مشارکت علمی ایران در جهان)

Author
Pages 73
Year 1383
Language Farsi
File size 964.3 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل سوم : مشارکت علمی ایران در جهان

دانش ایران (وضعیت تولید علمی ایران)

دانش ایران (وضعیت تولید علمی ایران)

Author
Pages 156
Year 1383
Language Farsi
File size 2.6 MB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل دوم : وضعیت تولید علمی ایران

دانش ایران (کلیات)

دانش ایران (کلیات)

Author
Pages 14
Year 1383
Language Farsi
File size 169.9 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل اول : کلیات

دانلود دو هفته نامه نجومی ساروس - شماره 10

دانلود دو هفته نامه نجومی ساروس - شماره 10

Author
Pages 63
Language Farsi
File size 3.5 MB
File format pdf
Download & Read more

در این شماره از ساروس: "درنگ"ی کرده‌ایم بر روزهایی که متفاوت می گذرند، تاثیر فضا بر عضلات بدنمان را بررسی کرده ایم، به "خسته ترین قمر منظومه" چشم دوخته ایم، در "تسخیر فضا" به نظاره "میر" نشسته ایم، "فضانولوژی" را با رستوران های فضایی ادامه داده ایم، و فیلم "مریخی" را بهانه کرده ایم و "پرده دوم" را به روی سیاره ی سرخ منظومه گشوده ایم. در ضمیمه این شماره از ساروس، هر آنچه درباره "مشتری" باید ...

دانلود ضمیمه بایت روزنامه خراسان - شماره 388

دانلود ضمیمه بایت روزنامه خراسان - شماره 388

Author
Pages 16
Language Farsi
File size 7.9 MB
File format pdf
Download & Read more

عناوین ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره 388: - تبانی وزیران برای منع فیلترینگ تلگرام - نسل پنج جس توجوگر ایرانی - از انسان های موفق درس بگیریم - اوبر، بلای جان تاکسیرانی ها شده است - نظارت باز هم باید جامع تر گردد - سرویس RebelMail برای بازاریابی آنلاین مشاغل برنامه دارد - ریشه یابی مشکل - بارش اینترنت از آسمان - وصله های امنیتی برای آی پد و آیفون - رفع اشکالات هارددیسک در ویندوز - لینوس...