برای تبادل لینک و یا بنر با پایگاه کتاب خوب ابتدا لینک ما را با مشخصاتی که در زیر بیان شده است در وبلاگ و یا سایت خود قرار دهید سپس مشخصات خود را برای ما ایمیل نمایید تا پس از بررسی تبادل لینک یا بنر انجام شود.


ایمیل info[at]finebook.ir
لینک http://www.finebook.ir
عنوان لینک کتاب خوب - دانلود کتاب رایگان