اصول و روش های تدریس زبان انگلیسی

اصول و روش های تدریس زبان انگلیسی

Author
Pages 22
Language Farsi
File size 466.2 KB
File format pdf
Download & Read more

متدولوژی زبان رویکردی سیستماتیک و سازمان یافته در تحلیل روش هایی است که در فرایند آموزش زبان به کار گرفته می شوند. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل روش های نظری اصولی همچون الگوهای تئوریک و تکنیک های کمیتی - کیفیتی است که در ارتباط با آموزش این مهارت قرار می گیرند. متدولوژی راه حلی را برای بهبود روش های آموزشی ارائه نمی دهد از این رو نمی توان آن را یک الگوی آموزشی دانست بلکه صرفا روش ها و راهکارهایی ...

نگارش دانشگاهی زبان انگلیسی (Academic Writing)

نگارش دانشگاهی زبان انگلیسی (Academic Writing)

Author
Pages 321
Language Farsi
File size 1.1 MB
File format pdf
Download & Read more

نگارش متون انگلیسی به سبک آکادمیک و دانشگاهی یکی از ضروریات داوطلبان آزمون هایی مانند آزمون آیلتس و تافل می باشد. همانطور که می دانید در این آزمون ها بخشی با عنوان نگارش یا Writing وجود دارد که به فراخور آزمون (آکادمیک یا عمومی) متغیر است. این کتاب نوشتار انگلیسی را به صورت پیشرفته و داشگاهی به شما یاد خواهد دغاد.

آموزش زبان تخصصی (جواهرات و سنگ های زینتی)

آموزش زبان تخصصی (جواهرات و سنگ های زینتی)

Author
Pages 22
Language Farsi
File size 958.4 KB
File format pdf
Download & Read more

زبان تخصصی هر گرایش علمی کلید دسترسی به یافته های جهانی آن گرایش محسوب می شود به بیانی دیگر زبان گویای هر گرایش علمی زبان تخصصی همان علم است و رشته جواهرات و سنگ های زینتی نیز همانند هر رشته دیگر دارای زبان تخصصی مخصوص به خود است. ویرایش و ترجمه این کتاب توسط اینجانب در راستای معرفی به عنوان یک منبع درسی دانشگاهی با این انگیزه صورت گرفت که جواهرات و سنگ های قیمتی به علت تنوع در زیبایی و ارزش ...

ضرب فهم ها (خلاقیت ، ناخلاقیت در تفکر و ... زبان)

ضرب فهم ها (خلاقیت ، ناخلاقیت در تفکر و ... زبان)

Publisher www.BehinArbabi.com
Author
Pages 639
Language Farsi
File size 5.3 MB
File format pdf
Download & Read more

- این کتاب : بسیار ساده است . - (سادگی و آسانی کتاب- این نوشته). - {فهم ها از کجا م یآیند؟} - این کتاب را می توان، در همین سوال ساده ، خلاصه نمود. - این کتاب : فاقد مقدمه ابتدایی است . و مقدمه های آن در مسیر کتاب ، پخش شد ه اند؛ مستقیم و نامستقیم . - این کتاب : ناشی از یک فرضیه ابتدایی و عمومی است. که اسم آنرا {نامتون} گذاشته ایم. - در تقابل با نوشته های متقابلش. که به مجمو...

زبان فهم ها 2

زبان فهم ها 2

Publisher www.BehinArbabi.com
Author
Pages 183
Language Farsi
File size 3.9 MB
File format pdf
Download & Read more

یادگیری زبان کاذب

یادگیری زبان کاذب

Publisher www.BehinArbabi.com
Author
Pages 263
Language Farsi
File size 3.4 MB
File format pdf
Download & Read more

تحلیل ساده ی فلسفه زبانی در مسائل یادگیری زبان یادگیری و عمومی - خط ( و نه زبان) بین المللی انگلیسی همچون زبان دوم کتابی که پیش رو دارید بر اساس فرضیه ای عمومی، نگاشته شده است. در اینجا سعی شده، نکاتی از این فرضیه، در ذیل یادگیری زبان کاذب بازگو شود. در واقع هدف اصلی کتاب، مطرح کردن فرضیه خویش است و یادگیری زبان کاذب، تنها بهانه و دست آویزی برای این منظور، می باشد. هرچند خواننده پیگیر، می...

آموزش تقویت املای انگلیسی (Spelling English in Context)

آموزش تقویت املای انگلیسی (Spelling English in Context)

Author
Pages 114
Language Farsi
File size 11.5 MB
File format pdf
Download & Read more

تقویت املای انگلیسی به زبان انگلیسی یکی از موارد مهم در یادگیری انگلیسی می باشد. کتاب زیر از مجموعه English in Context به موضوع املا در زبان انگلیسی پرداخته است و با ارائه آموزش ها و تمرینات متنوع خود سعی در بهبود آن در بین زبان آموزان دارد.

کامل خوشنویسی انگلیسی (The Complete Book of Handwriting)

کامل خوشنویسی انگلیسی (The Complete Book of Handwriting)

Author
Pages 355
Language Farsi
File size 12.5 MB
File format pdf
Download & Read more

انگلیسی را با خطی خوش بنگارید ، این کتاب مرجعی مناسب برای بادگیری نگارش در انگلیسی است... کتاب the complete book-of handwriting کتاب کامل دست خط انگلیسی در نگارش به شما کمک می کند اما نگارش در خط و دست خط که نگارش در انگلیسی را به صورت صحیح در حالات شکسته و کلاسیک آموزش می دهد. این کتاب هرچند برای کودکان نوشته شده است اما برای ما ایرانیان که اغلب در نگارش انگلیسی به صورت زیبا و احیانا شکسته ...

Ace the IELTS

Ace the IELTS

Author
Pages 66
Language Farsi
File size 845.8 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب به شما آزمون IELTS را آموزش می دهد و هدفش آموزش زبان انگلیسی نیست. چرا؟ چون اگر حتی زبان انگلیسی، زبان اول شما باشد، باید فراموش کنید که در آزمون آلتس امتیاز خوبی بیاورید مگر خودتان را برای این آزمون آماده کرده باشید. مهمترین مشکلاتی که در این آزمون وجود خواهند داشت عبارتند از: زمان - فوت و فن ها و تله های منطقی. این کتاب مهمترین نکات مهارت های مختلف آیلتس Listening ،Reading ،Writing ،Spe...

چگونه در آزمون آیلتس بالاترین امتیاز را بگیریم

چگونه در آزمون آیلتس بالاترین امتیاز را بگیریم

Author
Pages 65
Language Farsi
File size 1.3 MB
File format pdf
Download & Read more

این راهنما به شما آزمون IELTS را آموزش می دهد و هدفش آموزش زبان انگلیسی نیست. چرا؟ چون اگر حتی زبان انگلیسی، زبان اول شما باشد، باید فراموش کنید که در آزمون آیلتس امتیاز خوبی بیاورید مگر خودتان را برای این آزمون آماده کرده باشید. مهمترین مشکلاتی که در این آزمون وجود خواهند داشت عبارتند از: زمان – فوت و فن ها و تله های منطقی. زمان بدترین دشمن شما در این آزمون است. شما باید همه چیز را به سرعت...