مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 20

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 20

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 24
Language Farsi
File size 2.0 MB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- انواع LNB در باند Ku ماهواره (قسمت اول) 2- میزان برگشت توان 3- تعریف خطای بیت ریت 4- معادلات مدارات ستاره و مثلث 5- ضدعفونی کننده مایکروویو 6- کاریکاتور (ضدعفونی کننده مایکروویو)

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 19

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 19

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 20
Language Farsi
File size 1.9 MB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- حفاظت در برابر اصابت غیر مستقیم صاعقه 2- ساختمان خازن های چیپ 3- آرایه های فازی در سیستمهای نظامی 4- انواع سیستمهای آنتن مرکزی 5- اصول طراحی تضعیف کننده ها 6- کاریکاتور (فایر وایر)

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 18

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 18

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 23
Language Farsi
File size 1.1 MB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- نحوه عملکرد بینی بیونیک 2- طیف فرکانسی بلوتوث 3- مدار تقسیم کننده سیگنال 4- مدارات انواع سوئیچ سیگنال 5- جلوگیری از ایجاد نویز در طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال 6- کاریکاتور (نمودار اسمیت)

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 17

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 17

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 23
Language Farsi
File size 847.3 KB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- سرویس GMRS بیسیم چیست ؟ 2- سرویس FRS بیسیم چیست ؟ 3- جوشکاری به روش اگزوترمیک 4- مصارف عمده بنتونیت 5- کاریکاتور (مقاومت ، سلف ، خازن)

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 16

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 16

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 25
Language Farsi
File size 1.3 MB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- تله پرومپتر یا اتوکیو چیست ؟ 2- محاسبه محدوده فرینل 3- تکرار کننده های پسیو 4- فیدینگ یا محوشدگی 5- مشکلات حلقه گراند در سیگنال های ویدئویی 6- کاریکاتور

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 15

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 15

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 24
Language Farsi
File size 1.1 MB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- تولید اوزون در طبیعت 2- اثرات تداخلی تصاویر تلویزیونی 3- سلول خورشیدی ارگانیک 4- ضربان صوتی 5- برق گرفتگی 6- گوی اخطار خطوط فشار قوی برق 7- کاریکاتور

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 14

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 14

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 20
Language Farsi
File size 653.4 KB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- حریم خطرناک صاعقه 2- رابط SMA چیست ؟ 3- مختصری درخصوص حفاظت کاتدیک 4- تبدیل چاههای حفاظت کاتدیک آبی به خشک 5- اصول اندازه گیری ارت 6- کاریکاتور

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 13

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 13

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 21
Language Farsi
File size 810.6 KB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- مرد عجیب مغناطیسی 2- سرکابل لمو چیست ؟ 3- مراحل تخلیه الکتریکی صاعقه 4- صاعقه و شبکه برق فشار قوی 5- بلوک دیاگرام انواع ال ان بی 6- کاریکاتور

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 12

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 12

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 24
Language Farsi
File size 1,010.0 KB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- اسکنر بارکد 2- زمان غرش صاعقه 3- آنتن های رادیویی پرده ای 4- تیرفور چیست؟ 5- معماری روشنایی 6- کاریکاتور

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 11

مجله دیجیتالی ایران شماتیک شماره 11

Publisher www.gehamahang.com
Author
Pages 22
Language Farsi
File size 973.9 KB
File format pdf
Download & Read more

فهرست مطالب: 1- کلید انرژی و سلامتی 2- اصطلاحات فنی باتری ها 3- هم پتانسیل سازی چاههای ارت 4- اشعه ایکس چیست؟ 5- درباره پورت دی وی آی 6- کاریکاتور