بعد چهارم

بعد چهارم

Author
Pages 101
Language Farsi
File size 2.6 MB
File format pdf
Download & Read more

بعد چهارم نام یک کتاب ادبی است که توسط موریس مترلینگ، نویسندهٔ اهل بلژیک نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است... برخی از مهمترین آثار وی عبارتند از : نمایشنامه های «مرگ تن تاژیک»، «معجزه»، «درام ماری ماکدولین»، «آریان و بارب بلو»، «پله آس» و «ملیزاند» و کتابهای «قانون بزرگ»، «جاده های کوهستانی»، «ساعت سنگی»، «دیوان اشعار»، «راز بزرگ»، «معبد مدفون»، «هوش گلها»، «گنجین...