وارن بافت بورس بازی با 52 ملیارد دلار ثروت

وارن بافت بورس بازی با 52 ملیارد دلار ثروت

Author
Pages 12
Language Farsi
File size 195.7 KB
File format pdf
Download & Read more

در این کتاب به صورت خلاصه به معرفی وارن بافت پرداخته شده و سپس 23 اصل سرمایه گذاری از دیدگاه وارن بافت معرفی شده 23 اصلی که خود با توضبحات کامل یک کتاب ر ا شامل میگردد. همچنین در ادامه به 7 اشتباه نابخشودنی از دید بافت پرداخته شده که نکاتی بسیار کلیدی برای بورس بازان حرفه ای می باشد. شایان ذکر است که کتاب وارن بافت و نکات سرمایه گذار ی از دید ایشان با قیمت بالایی به فروش میرسد که در این کتاب ن...