کتابچه شماره 7 - موانع تعقیب دعوی عمومی

کتابچه شماره 7 - موانع تعقیب دعوی عمومی

Author
Pages 36
Language Farsi
File size 3.9 MB
File format pdf
Download & Read more

مجموعه کتابچه های آموزشی معاونت آموزش قوه قضاییه به منظور آموزش خاص اعضای شوراهای حل اختلاف توسط این معاونت تهیه گردیده هر چند این مجموعه می تواند راهنمای سایر حقوقدانان و علاقه مندان قرار گیرد.

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

Author
Pages 388
Language Farsi
File size 3.5 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب برای دانشجویان حقوق تدوین یافته است تا مقدمه ای بر کاوش های اینده انان باشد .هدف این است که ذهن دانشجو اماده فرا گرفتن مطالب اصلی این دانش شود و پیش از گام نهادن در راهی دشوار به اجمال ان را بشناسد.درس مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران در دو باب فراهم امده در باب نخست گفتگو از قواهد حقوق می شود و مطالب ان برگزیده ای از دوره کلیات حقوق است که برای رعایت تناسب درس و تطبیق با قوانی...

شماره 5 - آشنایی با اوراق قضایی

شماره 5 - آشنایی با اوراق قضایی

Author
Pages 40
Language Farsi
File size 5.4 MB
File format pdf
Download & Read more

هدف عمده قانونگذار از تدوین و تصویب قوانین و مقررات ، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از اشفتگی اجتماعی در سطوح و دستگاهها از یک سو و تمکین و پذیرش ان از سوی تمام آحاد و افرادجامعه از سوی دیگر است .متولی نظارت و اجرای بخش اعظمی از این قوانین و مقررات ، دستگاه قضایی است که در ساختار و تشکیلات ان محاکم و دادگاهها از جایگاه و نقش عمده ای برخوردار می باشند...

متن کامل قانون جرائم رایانه ای در جمهوری اسلامی ایران

متن کامل قانون جرائم رایانه ای در جمهوری اسلامی ایران

Publisher www.niazisoft.blogfa.com
Author
Pages 13
Language Farsi
File size 102.8 KB
File format pdf
Download & Read more
نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری

نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری

Author
Pages 112
Language Farsi
File size 4.1 MB
File format pdf
Download & Read more

کار قانونگذاری بر سه وظیفه اصلی وضع قانون، نظارت و نمایندگی، متمرکز است. عملکرد اطلاعات و پژوهش‌ در کنار این کارکردها حکایت از پیوند ضروری میان پژوهش و قانونگذاری دارد که این پیوند به توسعه قانونگذاری می‌انجامد. امروزه نقش و کارکرد پژوهش پارلمانی به شدت مورد توجه پارلمان‌های کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است، چراکه مجالس برخوردار از بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان یافته با دیگر مجالس در «روش و...

راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری

راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری

Author
Pages 383
Language Farsi
File size 4.6 MB
File format pdf
Download & Read more

در میانه دهه 1980 ، بخش امار سازمان ملل متحد ، در اقدام بر پایه رهنمود مجمع عمومی و کنگره های ملل متحد درباره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان ، نسخه نخست کتاب راهنمای طراحی نظام امار عدالت کیفری را منتشر کرد.ان مجموعه چارچوب کلی طراحی یک نظام امار عدالت کیفری را پیشنهاد می داد...

پاسخ به سوالات مربوط به دادسرا

پاسخ به سوالات مربوط به دادسرا

Author
Pages 203
Language Farsi
File size 3.1 MB
File format pdf
Download & Read more

کتابی مفید در جهت پاسخ گویی به نیاز قضات محترم ،وکلا و دانشجویان حقوقی..

اطلس حقوق بشر

اطلس حقوق بشر

Author
Pages 128
Language Farsi
File size 6.3 MB
File format pdf
Download & Read more

نقض حقوق و آزادی های افراد هر روزه آشکارتر می شود و توجه جهانی به حقوق بشر متمرکزتر شده است . همچنان، موارد بیشتری از نقض شدید حقوق بشر نمایان می شود و در سالیان اخیر سرکوب گر ترین حکومت ها سرنگون شده اند. بسیاری از ما هم اکنون تحت نظام دموکراسی زندگی می کنیم و حداقل در حد نظری آزادیم تا از حمایت و حراستی که با تصویب معاهده های حیاتی و سرنوشت ساز حقوق بشری تامین شده برخوردار باشیم . علیرغم ای...

مقدمه ای بر اصول و قواعد تنقیح قوانین

مقدمه ای بر اصول و قواعد تنقیح قوانین

Author
Pages 200
Language Farsi
File size 1.2 MB
File format pdf
Download & Read more

توجه به ماموریت های متعددی که برای اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به عنوان مجموعه پشتیبانی کننده قوه مقننه در فرایند تصویب قوانین تعریف شده است ،جایگاه و نقش منحصر به فرد این اداره کل را روشن می شازد .از این رو در سال 1384 برای ارتقای کیفی ماموریت های اداری و انجام پژوهش هایی با موضوع وظایف محوله ، به عنوان نخستین طرح ، گروه پژوهشی اصول و قواعد تنقیح قوانین راه اندازی شد...

بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری

بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری

Author
Pages 239
Language Farsi
File size 2.3 MB
File format pdf
Download & Read more

در گذشته نظام های حقوقی وجود داشته اند که منبع اصلی و اولی قانون در انها ،عرف بوده و قانون در ان نظام ها ،بنابر اصل ، عبارت از قانون عرفی بوده است .با این حال ،اکنون می توان ادعا کرد که تقریبا در تمامی نظام های حقوقی جهان منبع نخستین و اصلی قانون،مصوبات مرجع قانون گذاری سرزمین یا قانون موضوعه است .قانون موضوعه در انتهای یک فرایند پیچیده قانونگذاری پا به عرصه وجود می گذارد...