پسر دانش کامه

پسر دانش کامه

Author
Pages 14
Language Farsi
File size 427.0 KB
File format pdf
Download & Read more

«پسر دانشکامَه» عنوان متنی است از متن‌های پارسی میانه که تحریر پهلوی آن از میان رفته و تنها تحریر پازند آن در دست است. عنوان دیگر ومعروفتر این متن که از مندرجات آن استنباط می‌شود«چم کُستی» است. این متن در مجموع به بحث در مورد ضرورت بستن کُستی و نقش‌های نمادین آن اختصاص دارد که به صورت مناظره‌ای میان فرزندی کنجکاو (= پسر دانشکامَه) و نیز پدری فیلسوف (= دانایی دوست) صورت می‌گیرد، که بی‌تردید، این د...

مزدا پرستی در ایران قدیم

مزدا پرستی در ایران قدیم

Author
Pages 171
Language Farsi
File size 2.6 MB
File format rar
Download & Read more

مزدا پرستی در ایران قدیم : مأخوذ از دو رساله آرتور کریستن سن زرتشت بنیانگذار دین مزدائى در ایران است. نام این پیامبر ایرانى که در اوستا زَرَت هوشتر (Zarathoshtra) است و پس از اهورامزدا بالاتر از همهٔ نام‌هاى دیگر قرار دارد، امروزه پس از تغییر و تبدیلاتى بسیار در زبان رایج فارسى زرتشت یا زردشت شده است. زرتشت به‌طورى که از اوستا برمى‌آید به معنى دارندهٔ شتر زرد است. تاریخ ظهور زرتشت تقریباً به اتف...

نیایش ها

نیایش ها

Author
Pages 22
Language Farsi
File size 5.4 MB
File format pdf
Download & Read more

نیایش ها: برگردان فارسی پنج نیایش اوستایی...این سرودها از دل نیایش گران بر می خاست.نماز خداوندگار -اهورا مزدا -بود و ستایش افرید ها و دهش های زندگی سازو شادمانی افرینش.

زرتشت و تعالیم او

زرتشت و تعالیم او

Author
Pages 86
Language Farsi
File size 2.1 MB
File format rar
Download & Read more

زرتشت و تعالیم او. زرتشت اولین و آخرین پیامبر اقوام هند و اروپایی و آریایی نژادها و ایرانیان است. پیش از او مردم ایران قوای طبیعت مانند آفتاب و ماه و ستارگان و خاک و آتش و آب و باد را می پرستیدند. اما زرتشت انسان ها را به پرستش خدای یگانه فراخواند و پس از سال ها تلاش عده زیادی به دین او گرویدند. برای کسب اطلاع درباره سرگذشت آریایی ها اینجا را کلیک کنید. موسی هم اولین کسی است که در میان اقوام س...

خرده اوستا

خرده اوستا

Author
Pages 201
Language Farsi
File size 23.3 MB
File format pdf
Download & Read more

اردشیر آذرگشسب در روز رام ایزد و بهمن‌ماه سال 1274 یزدگردی برابر با پانزدهم بهمن ماه1284 خورشیدی زاده شد. در چهارسالگی به پلگذاری عمویش- موبدیار هرمزدیار خدابخش- درآمد و از آن پس به نام اردشیر موبد هرمزدیار نامیده شد.

اندرز اوشنر دانا

اندرز اوشنر دانا

Author
Pages 40
Language Farsi
File size 6.4 MB
File format pdf
Download & Read more

کتاب اندرز اوشنر دانا همراه با متن پهلوی ،اوا نویسی و واژه نامه ،ترجمه ابراهیم میرزای ناظر است. اندرز اوشنر دانا منسوب است به اوشنر دانای کیانی که نام وی در اوستا و زبان پهلوی با صفت بسیار دانا و پرخرد آمده‌است. به روایت دینکرد وی مشاور کیکاووس بوده و به روایت بندهشن وی در زمان همین پادشاه کشته شده‌است. اندرزنامهٔ اوشنر به ۵۶ بند تقسیم شده‌است. در آغاز شاگردی از اوشنر می‌خواهد تا سخنانی را به عن...

عصر اوستا

عصر اوستا

Author
Pages 292
Language Farsi
File size 5.8 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب نوشته اشپیگل، گیگر، ویندیشمن، سن‌جانا می باشد که مجید رضی ترجمه انرا انجام داده است... ترجمه سال 1341 می باشد.

پرتوی از فلسفه ایران باستان

پرتوی از فلسفه ایران باستان

Author
Pages 142
Language Farsi
File size 5.8 MB
File format pdf
Download & Read more

دینشاه ایرانی مترجم و نویسنده هندی و زاده شده در شهر بمبئی است. وی از پارسیان هند و از پیشوایان مشهور زرتشتیان بمبئی بود. دینشاه، در سال ۱۳۱۱ به همراه رابیندرانات تاگور (شاعر سرشناس هندی) به ایران سفر کرد.او دیوان حافظ را به انگلیسی ترجمه کرد و از شعرای معاصر ایران تذکرهای ترتیب داد و با ترجمه‌ٔ منتخبی از اشعار آنان چاپ کرد. وی سرانجام در سن پنجاه و هفت سالگی در شهر بمبئی درگذشت. پارسیان، از جمل...

سرود هات 30 گاتها: دو نیروی همستار در فرزان زرتشت

سرود هات 30 گاتها: دو نیروی همستار در فرزان زرتشت

Author
Pages 101
Language Farsi
File size 1.1 MB
File format pdf
Download & Read more

هات 30 گاتها یکی از ژرف ترین و پربارترین و دل انگیزترین بخشهای گاتهاست . در این بخش اشو زرتشت با اندیشۀ ژرف و بینش روشن ، جهان بینی خود را در بالاترین مرز درستی و استواری آشکار می سازد . این جهان بینی بر پایۀ همزادی و همستاری (تضاد) است بدینسان که جهان هستی آوردگاه دو مینو و دو کشش و دو نیرو و دو گوهر همزاد و همستار است و همۀ پدیده ها و رویدادهای هستی از برخورد و گلاویزیِ این همزادی و همستاری بر م...

یسنا

یسنا

Author
Pages 452
Language Farsi
File size 2.7 MB
File format pdf
Download & Read more

یسنَه یا یسنا (در اوستا به معنی نیایش) به دو معنی به کار می رود؛ یسنه به معنی یک مراسم مذهبی بسیار مهم در آیین زرتشتی، یا یکی از نسک های اوستا است که در این مراسم مذهبی خوانده می شود. این نام از ریشه ی در " (Yashtan) و در زبان اوستا به معنی پرستش و ارزانی کردن قربانی است. واژهٴ "یشتن ،" (yaz) ایرانی "یز زبان پهلوی و "جشن" در پارسی (گرفته شده از یسن) نیز از همین ریشه است. که با استفاده از گیاه هوم ...