خان ننه

خان ننه

Author
Pages 5
Language Farsi
File size 42.2 KB
File format pdf
Download & Read more

شعر زیبای خان ننه مربوط میشه به دوران کودکی شهریار که در مورد فوت مادر بزرگش و اتفاقات اون زمان هست. شعر به زبان ترکی و با ترجمه فارسی است که بسیار تاثیر گذار می باشد.