جزوه شیمی 2 دبیرستان

جزوه شیمی 2 دبیرستان

Author
Pages 60
Language Farsi
File size 5.6 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب برای دانش آموزان سال دوم دبیرستان بسیار مفید است.

الکلها در یک نگاه

الکلها در یک نگاه

Publisher www.azshimi.ir
Author
Pages 20
Language Farsi
File size 207.1 KB
File format pdf
Download & Read more

عناوین: طبقه بندى و ساختمان الکلها نامگذارى الکلها طبق سیستم آیوپاک IUPAC خواص فیزیکى الکلها تهیه الکلها واکنشهاى الکلها شناسایی الکلها آزمایشات شناسایی و طبقه بندى مشتق سازی الکلها

آموزش کاربردی کار با ClassPad و برنامه نویسی آن

آموزش کاربردی کار با ClassPad و برنامه نویسی آن

Publisher www.classpadlearning.blogfa.com
Author
Pages 46
Language Farsi
File size 3.3 MB
File format pdf
Download & Read more

آموزش کاربردی کار با ClassPad و برنامه نویسی آن ویژه رشته های مهندسی نفت و شیمی

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی

Author
Pages 29
Language Farsi
File size 873.6 KB
File format pdf
Download & Read more

مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی

گزارش کار شیمی عمومی دو تجزیه ی کیفی کاتیون های گروه I

گزارش کار شیمی عمومی دو تجزیه ی کیفی کاتیون های گروه I

Author
Pages 13
Language Farsi
File size 246.3 KB
File format pdf
Download & Read more

گزارش کار شیمی عمومی دو تجزیه ی کیفی کاتیون های گروه I

معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته شیمی)

معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته شیمی)

Author
Pages 252
Language Farsi
File size 2.6 MB
File format ppt
Download & Read more

معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته شیمی)

ایمنی و کمکهای اولیه در آزمایشگاه شیمی

ایمنی و کمکهای اولیه در آزمایشگاه شیمی

Publisher www.AzShimi.com
Author
Pages 10
Language Farsi
File size 137.7 KB
File format pdf
Download & Read more

ایمنی و کمکهای اولیه در آزمایشگاه شیمی

Quantum Mechanics - Concepts And Applications

Quantum Mechanics - Concepts And Applications

Author
Pages 203
Language English
File size 1.2 MB
File format pdf
Download & Read more
کنترل فرآیندها (26346)

کنترل فرآیندها (26346)

Publisher دانشگاه صنعتی شریف
Author
Pages 155
Language Farsi
File size 2.4 MB
File format pdf
Download & Read more

کتابی با عنوان کنترل فرآیندها (26346)

کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی

کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی

Publisher apamiri@yahoo.com
Author
Pages 6
Language Farsi
File size 155.9 KB
File format pdf
Download & Read more

کارگاه نرم افزار در مهندسی شیمی