تنگسیر

تنگسیر

Author
Pages 215
Language Farsi
File size 1.9 MB
File format pdf
Download & Read more

تنگسیر نخستین رمان صادق چوبک است که در سال ۱۳۴۲ شمسی منتشر شده است. ماجرای رمان در تنگسیر، دواس و بوشهر می‌گذرد. قهرمان داستان زایر محمد دلاور و جوانمرد تنگسیری است. او مردی است ساده و پاک و خانواده دوست، ولی برخی از شهرنشینان بندری سرمایه و دارایی وی را به امانت گرفته و خرج کرده‌اند. زایر محمد بر آن می‌شود تا از آنان انتقام سختی بگیرد. پس با زن و دو فرزندش وداع می گوید تا برای نگاهبانی از درستکا...

خیمه شب بازی

خیمه شب بازی

Author
Pages 140
Year 1324
Language Farsi
File size 2.6 MB
File format pdf
Download & Read more

صادق چوبک در سال 1324 با انتشار مجموعه ( خیمه شب بازی ) توانست نام خود را درمیان نویسنگان نوگرای آن دوره پر آوازه کند و پس از آن با چاپ (انتری که لوطیش مرده بود) به اوج رسید و یکی از نویسندگان مطرح ایران گردید . وی با بهره گیری ار نثر ساده و توصیفی و نیز انتخاب مردم کوچه و بازار با همان زبان ساده و پیش پاافتاده به عنوان قهرمانان داستانهایش، توانست توجه محافل ادبی را به خود جلب کند و طرفداران و خوا...