عجایب المخلوقات

عجایب المخلوقات

Author
Pages 747
Language Farsi
File size 10.8 MB
File format pdf
Download & Read more

عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات، با نام‌های دیگر عجایب‌نامه و جام گیتی‌نمای، کتابی است به زبان فارسی نوشتهٔ محمد بن محمود بن احمد طوسی (همدانی). مؤلف این اثر را میان سال‌های ۵۵۱-۵۶۲ ق به نام ابوطالب طغرل فرزند ارسلان فرزند طغرل سلجوقی در ده رکن و قانون نوشت. مطالب کتاب در رکن‌های ده‌گانهٔ کتاب مطالبی در چندین باب آمده‌است: ۱. عجایب اجرام سماوی، فرشتگان، قطبین، سیارات و کرات، آفتاب، ما...