وجود از نظر فلاسفه اسلام

وجود از نظر فلاسفه اسلام

Author
Pages 225
Language Farsi
File size 5.6 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب شامل :بداهت وجود، اصالت وجود، اشتراک وجود، زیادت وجود، حق وجود صرف است، وحدت حقیقت وجود، وجود ذهنی، معقول ثانی، احکام سلبیه وجود.

آیا مارکس فیلسوف هم بود؟

آیا مارکس فیلسوف هم بود؟

Author
Pages 136
Language Farsi
File size 2.1 MB
File format pdf
Download & Read more

کتاب حاضر شامل چهار مقاله است.مقاله اول تفاوت ماتریالیسم فوئرباخ و ماتریالیسم مارکس را بررسی می کند.مقاله دوم تفاوت بین دیالکتیک هگل و دیالکتیک مارکس را می کاود.مقاله اول فرق بین سوژه ی منفعل فوئرباخ را با سوژه ی فعال مارکس بررسی می کند. مقاله دوم می خواهد نقش دیالکتیک در روش تحقیق مارکس بکاود. تفاوت دیالکتیک هگل و مارکس را بررسی کند.مقاله سوم راجع ب سوسیالیسم و جامعه مدنی ست.افکار را بازتاب واق...

فرهنگ فلسفی و فلسفه ی سیاسی

فرهنگ فلسفی و فلسفه ی سیاسی

Author
Pages 210
Language Farsi
File size 1.4 MB
File format pdf
Download & Read more

وضعیت و اقبال به فلسفه در فضای عمومی ایران چه جایگاهی دارد؟ متاسفانه در ایران استقبال از موضوعات دانش محور تا این اواخر کم رنگ و کم فروغ بوده است و این کم فروغی در برخورد با فلسفه و فلسفه سیاسی بیش تر خود را می نمایاند. اما از دهه هفتاد به این سو نوری پر از امید در سرزمین ایران تابیدن گرفت که دل را قوت می بخشد و افقی روشن را نوید می دهد. نهضت ترجمه ای پر توان و پر اراده به پا خاست تا آثار فلسفی م...

نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان ( ۱ )

نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان ( ۱ )

Author
Pages 168
Language Farsi
File size 1.4 MB
File format pdf
Download & Read more

گروه « فلسفه، کلام، ادیان و عرفان » شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با عضویت دوازده نفر از استادان مبرّز و متعهد و با همکاری جمع قابل توجهی از متخصصان مجرب و متعهد دانشگا هها و مراکز پژوهشی کشور در این حوزه، ارزیابی علمی و محققانه کتاب های اصلی حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان را به عهده دارد. این گروه به لحاظ گستردگی موضوع همواره تلاش خود را برای ارزیابی دقیق و مؤثرآثار تخصصی و منابع ا...

هگلیهای جوان

هگلیهای جوان

Author
Pages 441
Language Farsi
File size 6.7 MB
File format pdf
Download & Read more

فیلسوفی هگلی بودن ، با پژوهنده ی فلسفه ی هگل بودن را باید از هم تمایز داد ، چون ممارست در این فلسفه از یادسپاری دانشپژوهانه ی ان اندیشه ها بسیار فراتر می رود.فلسفیدن به نام یک هگلی یعنی برگرفتن ، بسط دادن و کاربرد روش شناسی دیالکتیکی هگل تا نقطه ای که ورای حدودی که در خود هگل می یابیم گسترش یابد .هگل زمانی یاداور شد که دیگر نمی توانیم افلاطونی باشیم و به همین قیاس دیگر نمیتوانیم هگلی باشیم اگر معن...

منطق نظری

منطق نظری

Author
Language Farsi
File size 1.7 MB
File format pdf
Download & Read more

محمد خزائلی در ۱۸ ماهگی بر اثر ابتلا به بیماری آبله بینایی خود را از دست داد ولی توانست با روش حفظ کردن معلومات تدریس‌شده در مدرسه و دانشگاه، به تحصیلات خود ادامه دهد و تا مقطع دکترا در رشته ادبیات و حقوق ادامه تحصیل دهد. وی همچنین به زبان‌های فارسی، عربی، فرانسوی و انگلیسی تسلط کامل داشت. وی بیشر عمر خود را صرف خدمت به بهبود وضعیت نابینایان در ایران نمود و تاسیس چند مرکز آموزشی برای نابینایان، ت...

کلام جدید

کلام جدید

Publisher حوزه علمیه قم
Author
Language Farsi
File size 444.1 KB
File format jar
Download & Read more
میزان العمل (ترازوی کردار)

میزان العمل (ترازوی کردار)

Publisher انتشارات سروش
Author
Pages 158
Language Farsi
File size 11.3 MB
File format pdf
Download & Read more

میزان العمل (ترازوی کردار) مصحح دکتر سلیمان دنیا مترجم علی اکبر کسمایی

هیجدهم برومر لوئی بناپارت

هیجدهم برومر لوئی بناپارت

Author
Pages 215
Language Farsi
File size 2.7 MB
File format pdf
Download & Read more

هیجدهم برومر لویی بناپارت یکی از مشهورترین اثار مارکس و یکی از نمونه های برجسته ی تحلیل سیاسی است که رابطه و نسبت حرکتها و تحولات سیاسی را با وضع اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی جامعه بررسی میکند و دران مارکس نظریه های خود را روی شرایط مشخص فرانسه ی پس از 1848 پیاده کرده است ...

تاریخچه ی مکتب فرانکفورت

تاریخچه ی مکتب فرانکفورت

Author
Pages 834
Language Farsi
File size 5.2 MB
File format pdf
Download & Read more

کتاب حاضر یکی از کتاب های ارزشمند در حوزه ی اندیشه و تفکر است. این کتاب برای متفکران و عالمان، به ویژه دانشجویانی که پیوسته با مفاهیم فلسفی روبه رو هستند، کاربرد فراوان دارد. یکی از ویژگی های بارز این کتاب، مختصر بودن مفاهیم ژرف و گسترده ی آن است؛ گردآوری مفاهیمی چون، فلسفه ی شرق، فلسفه ی غرب، تصوف، تأثیر متقابل اندیشه های اسلامی و یونانی، با همه ی ابعاد و زوایایشان، کار بسیار دشوار و دی عین ...