اصول مهم امنیت اطلاعات

اصول مهم امنیت اطلاعات

Publisher www.niazisoft.blogfa.com
Author
Pages 28
Language Farsi
File size 1.3 MB
File format pdf
Download & Read more

تفکر امنیت در شبکه برای دستیابی به سه عامل مهم است که با یک دیگر مثلث امنیتی را تشکیل می دهند. این عوامل عبارتند از راز داری و امانت داری (Confidentiality) ، یکپارچگی (Integrity) و در نهایت در دسترس بودن همیشگی (Availability). این سه عامل (CIA) اصول اساسی امنیت اطلاعات - در شبکه و یا بیرون آن - را تشکیل می دهند بگونه ای که تمامی تمهیدات لازمی که برای امنیت شبکه اتخاذ میشود و یا تجهیزاتی که ساخته م...

راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات

راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات

Publisher دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
Author
Pages 296
Language Farsi
File size 2.0 MB
File format pdf
Download & Read more

کتاب راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات، با ترجمه ای از محمدشهاب شمس و به همت دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است. این کتاب حاصل مطالعات مرکز فناوری msc مالزی است و به کمک گروهی برگزیده از متخصصان فناوری اطلاعات بانک توسعه اسلامی و نیزبرخی کشورهای عضو در طول یک کارگاه 2 روزه در مقر اداره مرکزی بانک توسعه اسلامی در عربس...

SignalR Real-time Application Cookbook (2

SignalR Real-time Application Cookbook (2

Publisher Packt Publishing
Author
Pages 292
Language English
File size 1.6 MB
File format rar
Download & Read more

SignalR اخیرا به ASP.NET اضافه شده است ، که به شما اجازه می دهد برای اضافه کردن ویژگی هایrealtime به برنامه های خود است. SignalR قادر می سازد ارتباطات دو طرفه بین سرویس گیرنده و سرور بیش از HTTP، شفاف، و تضمین می کند که شما همیشه با تجربه یک ارتباط پایدار داشته باشید.

همه چیز در مورد شبکه های سلولی (GSM)

همه چیز در مورد شبکه های سلولی (GSM)

Author
Pages 44
Language Farsi
File size 546.7 KB
File format pdf
Download & Read more
نیروی کار فناوری اطلاعات

نیروی کار فناوری اطلاعات

Author
Pages 19
Language Farsi
File size 169.3 KB
File format pdf
Download & Read more

نیروی کار فناوری اطلاعات و میزان استخدام شدن نیروها در جهان

فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین قانونی به همراه نسخه الکترونیک

فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین قانونی به همراه نسخه الکترونیک

Publisher دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
Author
Pages 1,103
Language Farsi
File size 7.8 MB
File format pdf
Download & Read more
دانلود رایگان کتاب سلامت الکترونیک

دانلود رایگان کتاب سلامت الکترونیک

Publisher دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
Author
Pages 697
Language Farsi
File size 11.0 MB
File format pdf
Download & Read more

در مقدمه این کتاب با قلم دکتر ترابی آمده است:با رشد و توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات در تجارت، آموزش و سلامت که از ارکان شکل گیری دولت الکترونیک است و توجه ویژه به آن در سطح بین المللی که نقطه اوج آن در اجلاس جامعه اطلاعاتی تونس تجلی یافت، دولت ها، سازمان های بین المللی و غیر دولتی بصورت جدی دراین حوزه وارد و نقش ایفا کرده و برنامه های مشترک بین این دولت ها و سازمان ها در حال شکل گیری و اجرا اس...

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران ( 1)، گزارش وضعیت موجود دولت الکترونیکی در ایران

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران ( 1)، گزارش وضعیت موجود دولت الکترونیکی در ایران

Publisher دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی
Author
Pages 70
Language Farsi
File size 1.0 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در حقیقت جلد اول از مجموعه گزارش های مربوط به گام اول طرح تدوین برنامه جامع فن آوری اطلاعات ایران محسوب می شود، که نسخه نهایی آن در حال آماده سازی است و با به روز شدن اطلاعات به زودی منتشر می شود. ساختار این گزارش شامل سه قسمت کلی مقدمه، توصیف بخش و جمع بندی است. در قسمت مقدمه، تعریف و مدلی از دولت الکترونیک ارائه شده و روش شناسی مورد استفاده برای مطالعه آن بیان شده است. در قسمت دوم گزارش...