قرآن

قرآن

Pages 569
Language Arabic
File size 4.1 MB
File format pdf
Download & Read more
ترجمه فارسی قرآن

ترجمه فارسی قرآن

Translator آیت الله مکارم شیرازی
Pages 294
Language Farsi
File size 2.2 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب فقط شامل ترجمه ی قرآن به زبان فارسی است و متون عربی قرآن نیست.مترجم این کتاب آیت الله مکارم شیرازی هست.

آموزش قرآن

آموزش قرآن

Pages 71
Year 1376
Language Farsi
File size 380.9 KB
File format pdf
Download & Read more

تهیه و تنظیم : آقایان سید مهدی سیف . سید ابوالقاسم هاشمی و مسعود وکیل و خانمها افسانه اوجانی و ناهید بریری

قرآن عربی

قرآن عربی

Pages 416
Language Farsi
File size 4.1 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب شامل سوره های قرآن فقط به زبان عربی هست نه ترجمه های دیگر. قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خداست که به صورت وحی از سوی او توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله، نازل گردیده است. مسلمانان، قرآن را بزرگترین معجزهٔ محمد و روشن‌ترین دلیل بر پیامبری او می‌دانند. قرآن اصلی‌ترین منبع وحی در اسلام به شمار می‌آید و به زبان عربی است. کلمهٔ قرآن در لغت به معنی «قرائت کر...