ماهنامه پرشین گرافیک - شماره صفر

ماهنامه پرشین گرافیک - شماره صفر

Publisher www.persian-mag.ir
Author
Pages 24
Language Farsi
File size 9.1 MB
File format pdf
Download & Read more

در این شماره میخوانید: تاریخچه فتوشاپ آموزش طراحی دراماتیک اجاد حاشیه جالب نکاتی در مورد فتوشاپ تایپوگرفی با طعم شیر نوشته تا خورده لباس شناور