مدیتیشن مقدماتی - جلد 1

مدیتیشن مقدماتی - جلد 1

Author
Pages 29
Language Farsi
File size 3.4 MB
File format pdf
Download & Read more

قبل از انجام دادن تمرین باید دانست که مدیتیشن چیست و چرا به آن مدیتیشن میگویند , درواقع این کلمه به معنی مراقبه و مراقبت کردن از چیزی میباشد که با رعایت آن نتیجه مثبت و احساس آرامش ذهنی و عصبی در ما پدید می آورد برای مسلمانان خواندن نماز یک نوع مراقبه میباشد. در هر دینی راز و نیاز با خداوند آرامش ذهنی برای فرد ایجاد میکند هدف مدیتیشن همین آرامش ذهنی میباشد زیرا همه چیز با آگاهی انجام میشود م...