اشنایی با علم رباتیک

اشنایی با علم رباتیک

Publisher IRPDF
Author
Pages 17
Language Farsi
File size 431.7 KB
File format rar
Download & Read more

این کتاب به توضیح علم رباتیک پرداخته و در هفده صفحه شما را با علم رباتیک اشنا می کند.اولین قسمت این کتاب اشنایی با ساختار عمومی یک ربات است: یک ربات به طور معمول از 5 بخش متفاوت ولی مرتبط با هم می باشد: 1.سیستم مکانیکی مفصل شده 2.تحریک کننده ها 3.ابزارها یا سیستم های انتقال 4.سنسورها 5.مغز یا کامپیوتر ربات

موشک بالستیک اسکاد و سامانه های پرتاب آن

موشک بالستیک اسکاد و سامانه های پرتاب آن

Author
Pages 67
Language Farsi
File size 3.7 MB
File format pdf
Download & Read more

طی دهه گذشته، موشک اسکاد به معروفترین موشک جهان تبدیل شده است. اگرچه نخستین باری که در جنگ از این موشک استفاده شده به بیش از 30 سال پیش برمی گردد، تنها در دهه گذشته و با آغاز جنگ اول خلیج فارس در 1991 این موشک مورد توجه عموم قرار گرفت. از زمان شروع دوره تسلیحات V آلمان تاکنون، تعداد موشکهای اسکاد شلیک شده در جنگها از سایر موشکها بیشتر بوده است. تاریخچه اسکاد پژواکی از کابوسی است که تنها اخیرا به د...

مدل سازی، مسیر یابی و کنترل ربات

مدل سازی، مسیر یابی و کنترل ربات

Publisher www.robotics-engineering.ir
Author
Pages 6
Language Farsi
File size 842.3 KB
File format pdf
Download & Read more

همه فعالیت هایی که توسط ربات صورت می گیرد نیازمند اجرای حرکت معینی از ربات است که به ربات ها دیکته می شود .در این نوشتار در ابتدا بعد از مقدمه ای کوتاه ،سه بحث مدل سازی ،مسیر یابی یا تعیین مسیر و کنترل به صورت کاملا خلاصه برای علاقه مندان مبتدی ارائه شده است .در مدل سازی به دو نوع سینماتیک مستقیم و سینماتیک معکوس و مباحث سرعت و ژاکوبین بازوی ماهر اشاراتی اجمالی شده است ،در تعیین مسیر اشاره ای به ...

آشنایی با پل وتستون و بایاس سنسور های مقاومتی

آشنایی با پل وتستون و بایاس سنسور های مقاومتی

Publisher سایت مهندسی رباتیک
Author
Pages 12
Language Farsi
File size 324.3 KB
File format pdf
Download & Read more

در این مقاله ما ابتدا به بررسی مدار مقسم ولتاژ می پردازیم سپس معایب آن را بر می شماریم برای رفع مشکلات آن مدار جدیدی با نام پل وتستون معرفی می نماییم ، و دو کاربر عمده آن یعنی اندازه گیری مقاومت مجهول و بایاس سنسور های مقاومتی را شرح می دهیم . در انتها به پل وتستون در حالت جریان متناوب اشاره ای می نماییم.

مقاله کاربردهای صنعتی کنترل امپدانس ربات

مقاله کاربردهای صنعتی کنترل امپدانس ربات

Publisher www.robotics-engineering.ir
Author
Pages 6
Language Farsi
File size 954.8 KB
File format pdf
Download & Read more
مکاترونیک و رباتیک

مکاترونیک و رباتیک

Publisher www.robocenter.ir
Author
Pages 110
Language Farsi
File size 5.4 MB
File format pdf
Download & Read more
مهندسی رباتیک - درس سنسورهای ربات

مهندسی رباتیک - درس سنسورهای ربات

Publisher دانشگاه صنعتی شاهرود
Author
Pages 14
Language Farsi
File size 1.9 MB
File format pdf
Download & Read more

مهندسی رباتیک - درس سنسورهای ربات

آشنایی با رشته مهندسی رباتیک

آشنایی با رشته مهندسی رباتیک

Publisher www.roboticengineering.wordpress.com
Author
Pages 5
Language Farsi
File size 196.9 KB
File format pdf
Download & Read more

علم آن چه هست را توضیح می دهد ، مهندسی چیزی را که هرگز نبوده خلق می کند . ریاضیات نه علم است و نه مهندسی بلکه ابزار است . فیزیک و شیمی علم است ولی مهندسی نیستند . رباتیک علم نیست بلکه مهندسی است . برای عالم بودن فقط به یک نوع استعداد یا هوش نیاز دارید . اما هوش متفاوتی لازم دارید تا چیزی که نبوده است را خلق کنید . خلق و نوآوری ، هوش و توانایی می خواهد . هوش برای حل مسائل و مشکلات و توانایی نفوذ سخ...

جزوه آموزشی شماره (1) الکترونیک

جزوه آموزشی شماره (1) الکترونیک

Author
Pages 12
Language Farsi
File size 1.7 MB
File format pdf
Download & Read more

جزوه آموزشی شماره (1) الکترونیک مخصوص دانش آموزان دوره متوسطه

درباره ربات چه میدانید؟!

درباره ربات چه میدانید؟!

Author
Pages 16
Language Farsi
File size 805.2 KB
File format pdf
Download & Read more

درباره ربات چه میدانید؟!