جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف

Publisher دانشگاه صنعتی شریف
Author
Pages 78
Language Farsi
File size 2.0 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب، جزوه درس ترمودینامیک 1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به همت 2 تن از دانشجویان این دانشگاه گردآوری شده و بصورت تایپ شده در قالب فایل PDF در اختیار شما قرار داده شده است . برخی از سرفصل های این کتاب عبارتند از : 1- تعاریف اولیه 2- خواص ماده ساده تراکم پذیر 3- کار و گرما 4- قانون اول ترمو دینامیک 5- قانون دوم ترمودینامیک ...

راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور Tu5-JP4 پژو 206

راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور Tu5-JP4 پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 81
Language Farsi
File size 7.3 MB
File format pdf
Download & Read more
راهنمای صافکاری پژو 206

راهنمای صافکاری پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 106
Language Farsi
File size 15.5 MB
File format pdf
Download & Read more
راهنمای تمامی قطعات پژو 206

راهنمای تمامی قطعات پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 242
Language English
File size 11.8 MB
File format pdf
Download & Read more
آشنایی با (BSI - Buil In System Interface)

آشنایی با (BSI - Buil In System Interface)

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 31
Language Farsi
File size 3.4 MB
File format pdf
Download & Read more
دفتـرچه کد ایراد تعمیرات پژو 206

دفتـرچه کد ایراد تعمیرات پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 23
Language Farsi
File size 604.6 KB
File format pdf
Download & Read more
دفـترچه زمان استاندارد تعمیرات پژو 206

دفـترچه زمان استاندارد تعمیرات پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 71
Language Farsi
File size 1.9 MB
File format pdf
Download & Read more
معرفی و عیب یابی سیستم BSI پژو 206

معرفی و عیب یابی سیستم BSI پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 82
Language Farsi
File size 2.7 MB
File format pdf
Download & Read more
معرفی و عیب یابی سیستم سوخت و جرقه MM1AP پژو 206

معرفی و عیب یابی سیستم سوخت و جرقه MM1AP پژو 206

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 65
Language Farsi
File size 2.2 MB
File format pdf
Download & Read more
راهنمای تعمیرات گیربـکس اتوماتیک AL4

راهنمای تعمیرات گیربـکس اتوماتیک AL4

Publisher ایران خودرو
Author
Pages 128
Language Farsi
File size 5.6 MB
File format pdf
Download & Read more