آموزش نصب nor Ton anti virus

آموزش نصب nor Ton anti virus

Pages 22
Language Farsi
File size 6.7 MB
File format pdf
Download & Read more
آشنایی با اتوکد

آشنایی با اتوکد

Pages 54
Language Farsi
File size 1.8 MB
File format pdf
Download & Read more

اتوکد، نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار میرود. این نرم افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. کاربران اتوکد امکان استفاده از محیطهای دو و سه بعدی را دارند. به طور کلی میتوان اتوکد را جایگزینی مناسب برای میز و وسایل نقشه کشی مهندسان دانست. (هدف نقشه کشی به کمک اتوکد) : 1) آموزش قوانین نقشه کشی صنعتی و ساختمان بصورت کامل و آشنایی دانشجویان با ترسیمات دستی نقشه کشی 2) ...

الگوهای تحلیل در مهندسی نرم افزارکامپیوتر

الگوهای تحلیل در مهندسی نرم افزارکامپیوتر

Author
Pages 11
Language Farsi
File size 431.8 KB
File format pdf
Download & Read more