آمریکا و معمای ایران

آمریکا و معمای ایران

Author
Pages 312
Language Farsi
File size 2.4 MB
File format pdf
Download & Read more

تحلیلی پیرامون جنگ سرد بین ایران و آمریکا

آشنایی با موشک بالستیک شهاب 3

آشنایی با موشک بالستیک شهاب 3

Author
Language Farsi
File size 635.4 KB
File format jar
Download & Read more

موشک شهاب 3 اولین موشک بالستیک میان برد ایران است. مدل اول این موشک که با نام Shahab-3A شناخته میشود بردی برابر 1300 کیلومتر را دارست. مدل بعدی این موشک که با نام Shahab-3B شناخته میشود از کلاهکی سنگین تر بهره میگیرد و توانایی هدف قرار دادن اهدافی در 2000 کیلومتری را داراست. نوع آخر این موشک Shahab-3d نامیده می شود که بردی بین 2200 تا 3000 کیلومتر را داراست. از سال 1986 گزارشهای دریافتی از ایران...