خوردگی در صنعت حفاری چاههای نفت

خوردگی در صنعت حفاری چاههای نفت

Publisher شرکت ملی نفت ایران
Author
Pages 278
Language Farsi
File size 4.8 MB
File format pdf
Download & Read more

خوردگی در صنعت حفاری چاههای نفت

آنالیز دینامیکی رشته حفاری

آنالیز دینامیکی رشته حفاری

Publisher شرکت ملی نفت ایران
Author
Pages 65
Language Farsi
File size 2.5 MB
File format pdf
Download & Read more
درباره نفت چه میدانید؟

درباره نفت چه میدانید؟

Pages 16
Language Farsi
File size 135.0 KB
File format pdf
Download & Read more