دفتر SMS تقدیم به بهترینتان

دفتر SMS تقدیم به بهترینتان

Author
Language Farsi
File size 217.5 KB
File format jar
Download & Read more
پیامک های دکتر علی شریعتی

پیامک های دکتر علی شریعتی

Author
Pages 105
Language Farsi
File size 1.1 MB
File format pdf
Download & Read more

خداوندا نمی دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه زجری می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار.

پیامک های شادمانه

پیامک های شادمانه

Author
Pages 105
Language Farsi
File size 933.0 KB
File format pdf
Download & Read more

بلوتوث قلبت رو روشن کن میخوام تمام وجودم رو برات سند کنم ............. هه هه هه ویروس داشت ، الان می میری!

پیامک های پائولو کوئیلو

پیامک های پائولو کوئیلو

Author
Pages 105
Language Farsi
File size 1.2 MB
File format pdf
Download & Read more

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد ,سر انجام وی را از دست خواهد داد.

پیامک های صادق هدایت

پیامک های صادق هدایت

Author
Pages 105
Language Farsi
File size 930.9 KB
File format pdf
Download & Read more

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد.

پیامک های عاشقانه

پیامک های عاشقانه

Author
Pages 105
Language Farsi
File size 1.0 MB
File format pdf
Download & Read more

در مکتب ما رسم فراموشی نیست ، در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست ، مهر تو اگر به هستی من افتد ، هرگز به سرش خیال خاموشی نیست.

پیامک های عارفانه

پیامک های عارفانه

Author
Pages 105
Language Farsi
File size 1.3 MB
File format pdf
Download & Read more

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست خواهی داد. ویلیام شکسپیر

پیامک های دکتر علی شریعتی 2

پیامک های دکتر علی شریعتی 2

Author
Pages 231
Language Farsi
File size 160.8 KB
File format jar
Download & Read more
پیامک های شادمانه 2

پیامک های شادمانه 2

Author
Pages 94
Language Farsi
File size 159.9 KB
File format jar
Download & Read more
پیامک های جبران خلیل جبران

پیامک های جبران خلیل جبران

Author
Pages 270
Language Farsi
File size 105.4 KB
File format jar
Download & Read more