پیش گوییهای شاه نعمت الله ولی

پیش گوییهای شاه نعمت الله ولی

Author
Pages 56
Language Farsi
File size 3.3 MB
File format pdf
Download & Read more

شاه نعمت‌الله ولی (نام کامل: سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد بن کمال‌الدین یحیی کوه بنانی کرمانی) معروف به سید نورالدین شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی، شاعر و عارفِ ایرانی بود. سلسله نعمت‌اللهی منسوب به اوست. شاه نعمت الله از اقطاب و عرفای سدهٔ هشتم و نهم هجری است که طریقتی جدید در تصوف ایجاد کرد و پیروان سایر طریقت‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. او از جمله شعرای تصوف ایران و قطب دراویش نعمت...