مکالمه ساده زبان ژاپنی

مکالمه ساده زبان ژاپنی

Publisher بخش فارسی رادیو ژاپن NHK World
Author
Pages 80
Language Farsi
File size 3.3 MB
File format pdf
Download & Read more

زبان ژاپنی یکی از زبانهایی است که از چند سده پیش به این سو در اقصی نقاط مختلف جهان همواره مورد توجه بسیاری از مردم بوده است. همانطور که مطلع هستید جمعیت کشور ژاپن در حدود صد و بیست و هشت میلیون نفر است که همگی به زبان ژاپنی تکلم دارند و بغیر از خود مردم ژاپن، طبق آمارهای بدست آمده تعداد افرادی که زبان ژاپنی را در سراسر جهان فرا می گیرند در حدود سه میلیون نفر میباشد. تلفظ این زبان بر خلاف سایر زب...