قرآن

قرآن

Pages 569
Language Arabic
File size 4.1 MB
File format pdf
Download & Read more
انجیل برنابا 2

انجیل برنابا 2

Author
Pages 57
Language Farsi
File size 734.8 KB
File format pdf
Download & Read more

انجیل برنابا، کتاب مقدس مسیحیان ترجمه مرحوم علامه حیدرقلی سردارکابلی از روی متنهای عربی و انگلیسی واژه «انجیل» هم بر کل کتاب «عهد جدید» و هم بر چهار بخش ابتدایی کتاب یعنی زندگی‌نامه‌های مسیح، اطلاق می‌شود. چهار انجیل درواقع چهار روایت از زندگی عیسی مسیح است. این چهار کتاب که توسط چهار تن از حواریون مسیح نگاشته شده، دارای قسمت‌های مشترک بسیاری هستند اما تفاوت‌هایی نیز دارند. مسیحیان این چهار کتاب ...

انجیل برنابا

انجیل برنابا

Publisher نشر الکتاب
Author
Pages 412
Language Farsi
File size 3.2 MB
File format djvu
Download & Read more

در تاریخ مسیحیت وجود شخصی را بنام برنابا فرزند وعط که نخستین داعیان و مبشرین به تعالیم مسیح (ع) بوده کسی انکار ندارد. این کتاب بازمانده آن شخص می باشد که برای اهل مسیحت می تواند جالب و آموزنده باشد. واژه «انجیل» هم بر کل کتاب «عهد جدید» و هم بر چهار بخش ابتدایی کتاب یعنی زندگی‌نامه‌های مسیح، اطلاق می‌شود. چهار انجیل درواقع چهار روایت از زندگی عیسی مسیح است. این چهار کتاب که توسط چهار تن از ح...