ص‍ح‍اح‌ ال‍ع‍ج‍م‌: فرهنگ فارسی به ترکی

ص‍ح‍اح‌ ال‍ع‍ج‍م‌: فرهنگ فارسی به ترکی

Author
Pages 258
Language Farsi
File size 6.3 MB
File format pdf
Download & Read more

صحاح‌العجم فرهنگی است دو جلدی، فارسی به ترکی و بدون شاهد شعری. این کتاب، جلد اول، شامل 6000 لغت است و اگر این احتمال که نسخه خطی موجود در شهر غازان جلد دوم همین کتاب باشد درست در آید، تعداد لغات آن جمعاً بالغ بر 16000 می‌شود. این فرهنگ در اصل فرهنگ دوزبانه فارسی به ترکی است که مؤلف آن علاوه بر دو زبان اصلی، از زبان و لغات عربی و پهلوی (فارسی میانه) نیز سود جسته است. از این لحاظ صحاح‌العجم در بررسی...

فرهنگ نفیسی - جلد 3

فرهنگ نفیسی - جلد 3

Author
Pages 705
Language Farsi
File size 11.8 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر ۲۶٬۰۰۰ لغت فارسی و تازی است. از ویژگی‌های این کتاب این است که بسیاری از واژگانی که در زبان فارسی متداول است - اعم از تازی، ترکی، مغولی، زبانهای اروپایی و زبان‌های دیگر و همچنین اعلام تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام در این فرهنگ گرد آورده شده است. در هنگام تألیف این فرهنگ، مرحوم ناظم الاطباء که تا آن زمان به زبان فرانسه مسلط بود، احساس نمود که یادگیری زبان انگلی...

فرهنگ نفیسی - جلد 4

فرهنگ نفیسی - جلد 4

Author
Pages 721
Language Farsi
File size 11.3 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر ۲۶٬۰۰۰ لغت فارسی و تازی است. از ویژگی‌های این کتاب این است که بسیاری از واژگانی که در زبان فارسی متداول است - اعم از تازی، ترکی، مغولی، زبانهای اروپایی و زبان‌های دیگر و همچنین اعلام تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام در این فرهنگ گرد آورده شده است. در هنگام تألیف این فرهنگ، مرحوم ناظم الاطباء که تا آن زمان به زبان فرانسه مسلط بود، احساس نمود که یادگیری زبان ان...

فرهنگ نفیسی - جلد 1

فرهنگ نفیسی - جلد 1

Author
Pages 780
Language Farsi
File size 13.2 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر ۲۶٬۰۰۰ لغت فارسی و تازی است. از ویژگی‌های این کتاب این است که بسیاری از واژگانی که در زبان فارسی متداول است - اعم از تازی، ترکی، مغولی، زبانهای اروپایی و زبان‌های دیگر و همچنین اعلام تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام در این فرهنگ گرد آورده شده است. در هنگام تألیف این فرهنگ، مرحوم ناظم الاطباء که تا آن زمان به زبان فرانسه مسلط بود، احساس نمود که یادگیری زبان انگلی...

فرهنگ نفیسی - جلد 2

فرهنگ نفیسی - جلد 2

Author
Pages 821
Language Farsi
File size 24.0 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب شامل چهار جلد بزرگ و مشتمل بر ۲۶٬۰۰۰ لغت فارسی و تازی است. از ویژگی‌های این کتاب این است که بسیاری از واژگانی که در زبان فارسی متداول است - اعم از تازی، ترکی، مغولی، زبانهای اروپایی و زبان‌های دیگر و همچنین اعلام تاریخی و جغرافیایی جهان اسلام در این فرهنگ گرد آورده شده است. در هنگام تألیف این فرهنگ، مرحوم ناظم الاطباء که تا آن زمان به زبان فرانسه مسلط بود، احساس نمود که یادگیری زبان انگلی...

یواقیت‌ العلوم و دراری‌ النجوم

یواقیت‌ العلوم و دراری‌ النجوم

Author
Pages 354
Language Farsi
File size 12.2 MB
File format pdf
Download & Read more

محمد تقی دانش‌پژوه (۳۰ فروردین ۱۲۹۰، آمل - ۲۷ آذر ۱۳۷۵، تهران) نویسنده، مصحح، موسیقی‌دان، مترجم و نسخه‌پژوه ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و پدر علم نسخه‌شناسی بود. از دایرة‌المعارف‌های قدیم اسلامی است که در قرن ششم نوشته شده است و نام مؤلف آن مشخص نیست.