فرهنگ آلمانی فارسی بازرگانی خارجی

فرهنگ آلمانی فارسی بازرگانی خارجی

نویسنده
تعداد صفحه 259
زبان فارسی
حجم فایل 1.6 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

فرهنگ آلمانی فارسی بازرگانی خارجی، تالیف علیرضا خنده رو ،دربرگیرنده واژگان ضروری بازرگانی و زمینه های وابسته از جمله بیمه، گمرک، مالیات، اقتصاد بازرگانی و غیره.