The Lovely Bones

The Lovely Bones

نویسنده
تعداد صفحه 214
زبان انگلیسی
حجم فایل 1.4 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

کتاب پرفروش استخوانهای دوست داشتنی نوشته ی آلیس سبولد. داستان از زبان سوزی سلمون سیزده ساله است که توسط یکی از همسایه ها مورد آزار قرار گرفته و کشته می شود. سوزی از بهشت خود شاهد غم اعضای خانواده اش شده و زندگی قاتلش را دنبال می کند...

26 داستان کوتاه انگلیسی

26 داستان کوتاه انگلیسی

ناشر انتشارات باستان
نویسنده
تعداد صفحه 32
زبان فارسی
حجم فایل 2.0 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

کتابی که پیش رویتان است کتابی است کوچک شامل 26 داستان انگلیسی کوتاه بزبان ساده برای آنان که می خواهند داستان های انگلیسی را نزد خود بخوانند و از آنها لذت ببرند. این کتاب برای افراد مبتدی و دانش آموزان دبیرستانی پیشنهاد می شود.

The Adventures Of TINTIN Explorers On The Moon

The Adventures Of TINTIN Explorers On The Moon

نویسنده
تعداد صفحه 63
زبان انگلیسی
حجم فایل 15.9 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
The Adventures Of TINTIN Destination Moon

The Adventures Of TINTIN Destination Moon

نویسنده
تعداد صفحه 63
زبان انگلیسی
حجم فایل 16.3 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
The Adventures Of TINTIN Cigars Of The Pharaoh

The Adventures Of TINTIN Cigars Of The Pharaoh

نویسنده
تعداد صفحه 63
زبان انگلیسی
حجم فایل 16.5 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
TINTIN And The Lak Of Sharks

TINTIN And The Lak Of Sharks

نویسنده
تعداد صفحه 46
زبان انگلیسی
حجم فایل 7.6 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
The Adventures Of TINTIN And Alph-Art

The Adventures Of TINTIN And Alph-Art

نویسنده
تعداد صفحه 72
زبان انگلیسی
حجم فایل 23.3 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
The Adventures Of TINTIN And The Picaros

The Adventures Of TINTIN And The Picaros

نویسنده
تعداد صفحه 64
زبان انگلیسی
حجم فایل 15.8 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
The Adventures Of TINTIN Flight 714

The Adventures Of TINTIN Flight 714

نویسنده
تعداد صفحه 63
زبان انگلیسی
حجم فایل 18.0 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
The Adventures Of TINTIN The Castafiore Emerald

The Adventures Of TINTIN The Castafiore Emerald

نویسنده
تعداد صفحه 64
زبان انگلیسی
حجم فایل 13.5 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب