مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 3)

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 3)

ناشر www.parsisara.ir
نویسنده
تعداد صفحه 10
زبان فارسی
حجم فایل 153.5 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مرزبان نامه در سده یِ چهارم خورشیدی به دستِ مرزبان پور رستم پور شروین که از شاه زادگان تبرستان بود، به گویشِ کهن تبری نوشته شد. آن گاه در سده یِ هفتم، به دستِ سعد الدینِ وراوینی به پارسی درآمد. زبانی که وراوینی از آن بهره برد، به گونه ای بود که گویا مردمانِ زمانه اش هم از دریافتِ آن ناتوان بودند، چه رسد به اکنون که پارسی رو به پیراستگی و بیگانه زدایی پیش می رود. خویش کاریِ هر ادب دوست و ادب شناسی ...

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 2)

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 2)

ناشر www.parsisara.ir
نویسنده
تعداد صفحه 29
زبان فارسی
حجم فایل 257.8 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مرزبان نامه در سده یِ چهارم خورشیدی به دستِ مرزبان پور رستم پور شروین که از شاه زادگان تبرستان بود، به گویشِ کهن تبری نوشته شد. آن گاه در سده یِ هفتم، به دستِ سعد الدینِ وراوینی به پارسی درآمد. زبانی که وراوینی از آن بهره برد، به گونه ای بود که گویا مردمانِ زمانه اش هم از دریافتِ آن ناتوان بودند، چه رسد به اکنون که پارسی رو به پیراستگی و بیگانه زدایی پیش می رود. خویش کاریِ هر ادب دوست و ادب شناسی ...

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 1)

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 1)

ناشر www.parsisara.ir
نویسنده
تعداد صفحه 20
زبان فارسی
حجم فایل 229.2 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مرزبان نامه در سده یِ چهارم خورشیدی به دستِ مرزبان پور رستم پور شروین که از شاه زادگان تبرستان بود، به گویشِ کهن تبری نوشته شد. آن گاه در سده یِ هفتم، به دستِ سعد الدینِ وراوینی به پارسی درآمد. زبانی که وراوینی از آن بهره برد، به گونه ای بود که گویا مردمانِ زمانه اش هم از دریافتِ آن ناتوان بودند، چه رسد به اکنون که پارسی رو به پیراستگی و بیگانه زدایی پیش می رود. خویش کاریِ هر ادب دوست و ادب شناسی ...