رقص در آتش دل (دفتر دوم حیات خانه)

رقص در آتش دل (دفتر دوم حیات خانه)

نویسنده
تعداد صفحه 19
زبان فارسی
حجم فایل 1.2 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
رقص در آتش دل (دفتر اول دل نوشته)

رقص در آتش دل (دفتر اول دل نوشته)

نویسنده
تعداد صفحه 17
زبان فارسی
حجم فایل 1.2 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
اشعار مارگوت بیکل با نام سکوت سرشار از ناگفته هاست

اشعار مارگوت بیکل با نام سکوت سرشار از ناگفته هاست

ناشر www.golestantalk.com
نویسنده
تعداد صفحه 17
زبان فارسی
حجم فایل 156.2 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
آرزو بر باد

آرزو بر باد

نویسنده
تعداد صفحه 37
زبان فارسی
حجم فایل 282.6 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
در خیابانی خیالی

در خیابانی خیالی

ناشر www.kh.blogfa.com
نویسنده
تعداد صفحه 27
زبان فارسی
حجم فایل 166.8 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این مجموعه شامل 26 شعر از اشعار برگزیده محمد علی خامه پرست است. اغلب آن ها در جلسات انجمن شعر بامداد زنجان خوانده و در زمستان 79 به شکل جزوه ی شعری با نام در خیابان خیالی در تیراژ محدود منتشر شد. محمد علی خامه پرست متولد اردیبهشت 1350 در شهر زنجان است و فعالیت ادبی خود را از سال 72 با داستان نویسی شروع کرده است...

کبریت های سوخته در عصر یخبندان

کبریت های سوخته در عصر یخبندان

نویسنده
تعداد صفحه 101
زبان فارسی
حجم فایل 549.6 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

برگزیده ی شعر معاصر معاصر ایران . شاعرانی که آثارشان را در کتاب می خوانید : علی اسداللهی ، رضا بروسان ، علی عربی ، فرشته پناهی ، آرش قربانی ، اکبر اکسیر ، رسول یونان ، حمید تقی آبادی ، عباس صفاری ، حمیدرضا شکارسری ، حافظ موسوی ، آنا شکراللهی ، واهه آرمن ، گروس عبدالملکیان ، رضا مرتضوی ، صابر کاکایی ، مجتبی اکرمی ، پونه مطلبی پور ، شمس لنگرودی ، شیرین کاظمیان ، عاطفه ترحمی ، تارا مجاهد ، حسن اسما...