طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs (مدیریت ساخت، ارسال و دریافت پاسخ)

طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs (مدیریت ساخت، ارسال و دریافت پاسخ)

نویسنده
تعداد صفحه 16
زبان فارسی
حجم فایل 14.4 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد طراحی پرسشنامه های اینترنتی با استفاده از امکانات گوگل داک میباشد. دانشجویانی که با پرسشنامه سرو کار دارند میتوانند از این کتاب بهره کافی و وافی را ببرند.