۳۰ قدم الهی به سوی آرامش و رفع افسردگی

۳۰ قدم الهی به سوی آرامش و رفع افسردگی

ناشر IRPDF
نویسنده
تعداد صفحه 501
زبان فارسی
حجم فایل 105.4 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مهمترین عاملی که نور و برکت الهی را قطع نموده و انسان را به سمت افسردگی، اعتیاد و عارضه های روحی و رفتاری سوق می دهد، عدم توانایی او در کنترل نفس می باشد. کنترل نفس بنا بر گفته کلیه ادیان الهی، والاترین خصیصه انسان در نزد خداوند است که به آن تقوا اطلاق می شود. کتاب حاضر در برگیرنده روشی جدید و الهی برای رام کردن نفس سرکش و نجات افراد از افسردگی، اعتیاد و عارضه های روحی و رفتاری می باشد که این امر ...

روانکاوی پیر بلخ

روانکاوی پیر بلخ

نویسنده
تعداد صفحه 102
زبان فارسی
حجم فایل 606.2 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

پس از این خودشناسیها و خود پیرایی هاست که بیماری ذهن درمان می شود و شاه زاده رو بسوی پدر می کند و بر اطاعت از او کمر همت را می بندد. اگر توجه کرده باشیم لایه های مختلف ذهنی، پس از کسب آگاهی از لایة زیرین تر که به منبع انرژی نزدیک ترند و از قوة ادراک بالاتری بخوردارند، اطاعت و فرمانبرداری می کنند. چنانچه این لایه ها را رد گیری کنیم در نهایت به همان مرکزیت مطلق انرژی عالم هستی منتهی خواهد شد.