درسهایی از شکست سدهای بزرگ

درسهایی از شکست سدهای بزرگ

نویسنده
تعداد صفحه 24
زبان فارسی
حجم فایل 4.5 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مرزهای مهندسی سد با به کارگیری درسهای آموخته از طرحهای شکست خورده گسترش بسیاری یافته است . اغلب مسائل قابل انتساب به علتهای ساده و غالبا مربوط به ارزیابی غلط کیفیت و کمیت پارامترهای پی سدها بوده اس ت . نظر باینکه توانائی سازند های طبیعی در محل های احداث سد و مخزن ، برای نگهداری یا هدایت آب بسیار متفاوت می باشند ، هر ساختگاه سد ویژگیهای مختلفی دارد که توجه و بررسی خاطی را طلب می کند .

معرفی نرم افزار Idrisi32

معرفی نرم افزار Idrisi32

ناشر www.iranhydrology.com
نویسنده
تعداد صفحه 36
زبان فارسی
حجم فایل 1.6 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

Idrisi یک نرم افزار GIS و RS (سنجش از دور / Remote Sensing) است که با ساختار رستری کار می کند. بخش RS این نرم افزار نسبتاً قوی بوده ولی بخش GIS آن از کارآیی کمتری برخوردار است. در ورژن های جدیدتر Idrisi مانند Idrisi32 همواره سعی در تقویت بخش GIS آن بوده است.

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب

ناشر طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
نویسنده
تعداد صفحه 263
زبان فارسی
حجم فایل 7.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
راهنمای استفاده از نرم افزار Hydrologic Modeling System - HEC-HMS

راهنمای استفاده از نرم افزار Hydrologic Modeling System - HEC-HMS

ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نویسنده
تعداد صفحه 46
زبان فارسی
حجم فایل 535.4 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

نرم افزار HEC-HMS یا Hydrologic Modeling System یا سیستم شبیه سازی هیدرولوژی و مدل عددی است و با استفاده از این مدل می توان در یک حوضة آبخیز مسائل مربوط به روان آب و روندیابی جریان که شامل موضوعات وسیعی مثل بررسی رفتار سازه های آبی، رودخانه و پیش بینی جریان را کامل انجام داد. مهندسین آب از این مدل به شکل وسیعی استفاده می کنند.