دفتر SMS تقدیم به بهترینتان

دفتر SMS تقدیم به بهترینتان

نویسنده
زبان فارسی
حجم فایل 217.5 KB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب
پیامک های دکتر علی شریعتی

پیامک های دکتر علی شریعتی

نویسنده
تعداد صفحه 105
زبان فارسی
حجم فایل 1.1 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

خداوندا نمی دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه زجری می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار.

پیامک های شادمانه

پیامک های شادمانه

نویسنده
تعداد صفحه 105
زبان فارسی
حجم فایل 933.0 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

بلوتوث قلبت رو روشن کن میخوام تمام وجودم رو برات سند کنم ............. هه هه هه ویروس داشت ، الان می میری!

پیامک های پائولو کوئیلو

پیامک های پائولو کوئیلو

نویسنده
تعداد صفحه 105
زبان فارسی
حجم فایل 1.2 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد ,سر انجام وی را از دست خواهد داد.

پیامک های صادق هدایت

پیامک های صادق هدایت

نویسنده
تعداد صفحه 105
زبان فارسی
حجم فایل 930.9 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد.

پیامک های عاشقانه

پیامک های عاشقانه

نویسنده
تعداد صفحه 105
زبان فارسی
حجم فایل 1.0 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

در مکتب ما رسم فراموشی نیست ، در مسلک ما عشق هم آغوشی نیست ، مهر تو اگر به هستی من افتد ، هرگز به سرش خیال خاموشی نیست.

پیامک های عارفانه

پیامک های عارفانه

نویسنده
تعداد صفحه 105
زبان فارسی
حجم فایل 1.3 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست خواهی داد. ویلیام شکسپیر

پیامک های دکتر علی شریعتی 2

پیامک های دکتر علی شریعتی 2

نویسنده
تعداد صفحه 231
زبان فارسی
حجم فایل 160.8 KB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب
پیامک های شادمانه 2

پیامک های شادمانه 2

نویسنده
تعداد صفحه 94
زبان فارسی
حجم فایل 159.9 KB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب
پیامک های جبران خلیل جبران

پیامک های جبران خلیل جبران

نویسنده
تعداد صفحه 270
زبان فارسی
حجم فایل 105.4 KB
نوع فایل jar
دانلود   و   ادامه مطلب