نقاشی روی دست و بدن

نقاشی روی دست و بدن

تعداد صفحه 5
زبان فارسی
حجم فایل 147.5 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

نقاشی سگ - ببر - فیل - گور خر - زرافه و ... روی دست ها .

کاردستی 8

کاردستی 8

تعداد صفحه 51
زبان انگلیسی
حجم فایل 7.9 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت اتوموبیل - اتوبوس مدرسه - قصر - آپارتمان - موتور - تانک - دایناسور و ... با مقوا .

کاردستی 7

کاردستی 7

تعداد صفحه 3
زبان انگلیسی
حجم فایل 173.8 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت سوسک مقوایی .

کاردستی 6

کاردستی 6

تعداد صفحه 3
زبان انگلیسی
حجم فایل 175.1 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت سوسک مقوایی .

کاردستی 5

کاردستی 5

تعداد صفحه 3
زبان انگلیسی
حجم فایل 124.6 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت کدو حلوایی ترسناک با مقوا .

کاردستی 4

کاردستی 4

تعداد صفحه 4
زبان انگلیسی
حجم فایل 127.1 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت جادوگر پرنده با جارو توسط مقوا .

کاردستی 3

کاردستی 3

تعداد صفحه 4
زبان انگلیسی
حجم فایل 161.5 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت حلزون با مقوا .

کاردستی 2

کاردستی 2

تعداد صفحه 4
زبان انگلیسی
حجم فایل 153.0 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

ساخت قروباغه با مقوا .

کاردستی

کاردستی

تعداد صفحه 4
زبان انگلیسی
حجم فایل 161.4 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب